dimarts, 9 de febrer del 2016

[Catan] Torneig, Els colons de Reus IV

BASES DEL 4T TORNEIG DE CATAN


Organitza: 

AJJRR (Associació Jugadors i Jugadores de Rol de Reus)

On, quan i com? 

Lloc: Reus, C/ Eduard Toda n.12 

Horari: Diumenge 27 de març de 9:30 a 14:30, d’acord amb el següent programa: 

9:30 - 10:00 Tancament d’inscripcions 
10:00 - 11:00 Primera partida 
11:00 - 12:00 Segona partida 
12:00 - 13:00 Tercera partida 
13:00 - 14:00 Finals 
14:00 - 14:30 Lliurament de premis 

Preu d'inscripció: 3 euros (socis de l’AJJRR gratis). 

Places disponibles: 50 participants.

Preinscripció: Per a preinscriure’s els participants hauran de lliurar a l’organització del torneig les seves dades personals (nom i cognoms, mail i telèfon, nick i grup de joc). Podrà enviar-se per correu electrònic a l’adreça rolreus@gmail.com o lliurar-se en persona al local de l’AJJRR fins dissabte 26 de març. 

Inscripció: Per a tancar la inscripció els participants hauran de pagar la quota (3€) d’inscripció al local el mateix dia del torneig.

Adjudicació de places: Les places s’aniran adjudicant per rigorós ordre d’inscripció. Els jugadors podran inscriure’s el mateix dia del torneig si encara queden places lliures, assignant-se per ordre d’arribada. 
1 - Regles generals: 

1.1 Àrbitres: 

1.1.1 El torneig estarà coordinat per al menys dos àrbitres degudament identificats. 

1.1.2 Si sorgeix cap problema de regles o cap altre tipus en alguna taula, els jugadors hauran de cridar d'immediat a un àrbitre. La decisió de l'àrbitre serà definitiva i els jugadors deuran acceptar-la. Si alguna regla s'incompleix però no es denuncia al seu moment, no és possible fer-ho amb posterioritat i els jugadors ho deuran prendre com a situació normal i acceptar el resultat final de la partida. 

1.1.3 Si un jugador creu que es comet algun error de regles, o jugada il·legal, o errada en la anotació del resultat final, deu informar a un àrbitre d'immediat. Una vegada que els resultats hagin sigut escrits o signats a la seva plantilla corresponent, no s'admetran protestes. Si un jugador no vol signar el resultat d'una partida, es deu informar a un àrbitre que tornarà la decisió final sobre el resultat. 

1.1.4 Els àrbitres podran desqualificar del torneig a qualsevol persona que incompleixi les regles de forma intencionada, ja sigui amb propòsit de guanyar la partida, afavorir la victòria d'un altre jugador, o pertorbar el normal desenvolupament de la partida. 

2 Format del torneig: 

2.1 En qualsevol partida es pot imposar un límit de temps a la duració del torn de cada jugador. En cas de necessitat, aquest temps per torn serà de tres minuts. Les partides finalitzaran quan un jugador aconsegueixi els 10 punts, però per qüestions de temps una partida pot ser finalitzada amb anterioritat, previ avís als jugadors. 

2.2 Per a cada persona hi ha 3 partides a la ronda prèvia, i per a qui es classifiquin una en semifinals i una com a final. Totes les partides de les rondes preliminars es jugaran amb el joc bàsic de CATAN, amb un taulell predeterminat per la organització igual a totes les taules. En les semifinals i final es podran usar extensions o escenaris especials.

2.3 Cada jugador tindrà assignada la seva taula en cada una de les partides de les rondes preliminars (distribuïdes a l'atzar), i segons la seva classificació en semifinals i final. 

2.4 Els 16 jugadors millor classificats en les 2 rondes prèvies es classificaran a les 4 partides semifinals. Els jugadors s'agruparan en les taules de la següent forma i també és l'ordre en que cada jugador escull la seva posició a la taula (segons la classificació a les rondes preliminars): 

Taula semifinal 1: 1º - 8º - 9º - 16º 
Taula semifinal 2: 2º - 7º - 10º - 15º 
Taula semifinal 3: 3º - 6º - 11º - 14º 
Taula semifinal 4: 4º - 5º - 12º - 13º 

2.5 Les quatre persones guanyadores de els partides semifinals jugaran la final. Cada jugador escollirà la seva posició a la taula final segons la classificació a les rondes prèvies. 

3 Punts: 

3.1 En les rondes preliminars, la classificació es farà en base al nombre de victòries.

3.2 En cas d’empat a la classificació, es tindrà en compte la suma total de punts a cada partida.

3.3 En cas d’empat continuat, es considerarà la suma del percentatge de punts de victòria a cada partida. 

3.4 En cas de que l’empat persisteixi (cosa que mai a passat en la història dels campionats de Catan al mon), es desfarà mitjançant sorteig aleatori. 

4 Responsabilitats dels jugadors i material: 

4.1 Els àrbitres decidiran la disposició dels taulells de joc, que seran els mateixos per totes les taules a cada ronda. 

4.2 Tots els components han de romandre clarament visibles sobre la taula. Especialment la mà de cartes de recursos i de desenvolupament de cada jugador han d’estar sempre clarament visibles sobre la taula. 

4.3 A totes les partides (amb la possible excepció de la final), el jugador inicial és el responsable de repartir i rebre totes les cartes. Deurà expressar amb claredat quan pren les cartes per ell mateix o quan les juga. Per acord comú, els jugadors d’una partida poden acordar manejar entre tots les cartes o disposar de varies piles de cartes més fàcilment accessibles. En cas de discussió, el jugador inicial tornarà a ser l’únic responsable del maneig de les cartes. 

4.4 Les cartes de desenvolupament noves adquirides en un torn han de mantenir-se ben separades de els cartes prèviament ja a la mà (que si es poden jugar en aquest torn). Si això no es respecta o les cartes es mesclen, el jugador perd el seu possible dret a jugar una carta de desenvolupament aquest torn. 

4.5 Els jugadors han de comprovar al començament de la partida que disposen de tots els materials (5 poblats, 4 ciutats, 15 camins). A més, el jugador inicial ha de controlar que hi ha 25 cartes de desenvolupament i 19 cartes de cada tipus de recurs. 

5 - Regles suplementàries i addicionals: 

Algunes de les següents regles són aclariments a situacions que poden ser confoses, altres són normes especials de torneig que sempre tindran prioritat si hi ha algun conflicte amb les regles normals. 

5.1 El torn d’un jugador comença quan l'anterior jugador li passi els daus. Abans de llençar els daus és possible jugar una carta de desenvolupament. 

5.2 No es pot construir un camí a l’altra banda d’un poblat o ciutat rival. 

5.3 Un jugador pot construir un poblat i convertir-lo en ciutat en un mateix torn. Però per fer això ha de disposar d’algun poblat (no tenir els cinc ja col·locats en el taulell anteriorment). 

5.4 Si s’adquireix una taula de desenvolupament amb 1 punt de victòria, que provoca que es guanyi la partida, es pot revelar en el moment d’haver-la comprat, aixecant a la vegada altres possibles cartes de punt de victòria adquirides anteriorment. Això solament és possible amb una carta de punt de victòria, no amb qualsevol altre tipus de carta (encara que aquesta també provoqués el final de la partida), i en aquest cas deurà esperar al pròxim torn. 

5.5 No hi ha diferència entre la fase de comerç i la de construcció. 

5.6 Un port pot ser usat des de el mateix moment en que es construeix. 

5.7 Un jugador guanya si assoleix 10 o més punts en el seu torn (per a la classificació comptabilitza com 10 encara que hagi guanyat més). Si un jugador té 10 punts però o és el seu torn, deu esperar a que sigui el seu torn per declarar la victòria. Les cartes de punt de victòria girades es comptabilitzen al final de la partida. 

5.8 Si no hi ha cartes de recursos d’un tipus disponibles per a tots els jugadors que les hagin obtingut en el seu torn, ningú rebrà cartes d’aquest tipus. 

5.9 El "lladre" entra en joc des de el començament de la partida. Durant la partida, el lladre pot tornar al desert (en la infreqüent circumstància que això interessi al jugador que el mou). 

5.10 Els daus han de llançar-se sobre la taula. Si un d’ells cau de la taula, s’haurà de rellançar solament aquell dau. Si algun dau queda recolzat sobre la taula en algun objecte o component, es deu retirar l’objecte per fer caure el dau cap al costat que suposi menor recorregut. 

5.11 Durant la partida el públic assistent no podrà comunicar-se amb els jugadors en el transcurs de les partides. 

5.12 Es prega als jugadors el no us de aparells electrònics (telèfons, tauletes, etc.) en el transcurs de les partides. 

6 - Premis: 

El guanyador del torneig s’endurà una plaça assegurada al torneig estatal de Catan i un joc cortesia de Devir.


L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases sense previ avís.

El no acatament d’aquestes regles pot suposar l’expulsió del torneig.

Per a més informació: AJJRR - Organització del torneig del 4t Torneig de Catan Els colons de Reus IV.

• Adreça: C/ Eduard Toda 12 baixos esquerra. 43204 Reus
• Horari: Divendres, dissabtes i diumenges de 17:00 a 21:00
• Telèfon: 679266680 (Javier)
• Adreça electrònica: rolreus@gmail.com
Web
Fòrum
• Fb: Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus
• Twitter: @AJJRR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada